Fleksibel udlejning kræver ansvar

Fleksibel udlejning kræver ansvar

 

 

I fredags godkendte et flertal i By- og Landskabsudvalget, incl. jeg selv, et forslag om, at fire boligområder i Grønlandskvarteret får lov til at benytte sig af “fleksibel udlejning”. Kort sagt går fleksibel udlejning ud på, at man skal leve op til en række krav om beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag, hvis man skal have anvist en bolig i lige netop disse områder.

Ansøgerne skal kunne dokumentere, en af nedenstående tre betingelser:

  • at de har fast arbejde i mindst 25 timer om ugen
  • at de er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse
  • at de har en elev- eller læringekontrakt.

Med andre ord, vil boligforeningerne gerne have nogle af de mere ressourcestærke borgere ind i boligområderne, og altså de borgere, der er på kontanthjælp eller lignende ydelser, skal anvises en anden bolig et andet sted, hvor beboersammensætningen er anderledes.

At tage så drastisk et redskab i brug, hvor man udelukker nogle borgere fra at bo i et bestemt område er ikke noget, jeg normalt ville kunne stå bag, hvis ikke det var fordi boligselskaberne er med til at tage ansvar for de boligløse borgere, der derfor må anvises til et andet område. På et møde mandag aften i samme uge hørte jeg formanden for en af de store boligorganisationer forsikre om, at de tager ansvaret på sig. Hvis en borger ikke lever op til kravene i disse afdelinger af boligforeningen, så står de klar med et nyt tilbud om en bolig et andet sted.

Det er meget vigtigt for mig, at boligselskaberne vedkender sig det ansvar, når jeg som socialdemokrat stemmer ja til fleksibel udlejning

Det er meget vigtigt for mig, at boligselskaberne vedkender sig det ansvar, når jeg som socialdemokrat stemmer ja til fleksibel udlejning, for vi kan naturligvis ikke bakke op om tiltag, der gør mennesker hjemløse eller overlader dem til det private boligmarked.

Den fleksible udlejning skal hjælpe boligforeningerne og lokalsamfundet med at få en mere blandet beboersammensætning i området, som både smitter af på de lokale daginstitutioner, skolerne og foreningerne i området.

Og så må vi politikere tage ansvaret på os i forhold til at sikre, at vores boligområder bliver mere blandede fremover

Og så må vi politikere tage ansvaret på os i forhold til at sikre, at vores boligområder bliver mere blandede fremover, så der ikke bliver en stor vægt af billige boliger i store områder, som man byggede i 1960’erne og 1970’erne, men at der også bygges ejerboliger og andelsboliger i samme områder. Det skal vi gøre i nye boligkvarterer ligesåvel som vi skal gøre hvad vi kan i de eksisterende boligområder.

 

Kommentarer


Lisbeth Lauritsen
Lisbeth Lauritsen

Her på bloggen skriver jeg om de ting, der er vigtige for mig som byrådsmedlem i Aalborg. Jeg prøver at tilføre byrådsarbejdet personlighed – og håber på genvalg, når der er kommunalvalg den 21. november 2017.