Hurra for høringssvar!

Hurra for høringssvar!

Vi politikere bliver ofte beskyldt for, at høringsprocessen bare er proforma, og at det “bare” er noget vi skal gøre for at kunne sige, at vi har givet borgerne deres demokratiske ret til at gøre indsigelser. Men sådan er det faktisk ikke – i hvert fald ikke for mig.

Indrømmet! Der er nogle få sager, der bliver sendt i høring, hvor høringssvarene er få og ikke kritiske, og derfor bliver beslutningen også, hvad vi havde forventet på forhånd. Men for mit vedkommende gør høringssvarene i mange tilfælde meget stort indtryk.

Der er de høringssvar, der bare skælder og dybest set bare er “råberi på skrift” – dem giver jeg ikke så meget for.

Som regel er den type høringssvar ressourcestærke forældre, der har brug for at markere, at de ved lidt bedre, men virkningen på mig bliver ofte det modsatte, når man bliver belærende og bedrevidende. Dér hvor høringssvarene for alvor gør indtryk på mig er, når jeg får den personlige historie og en fortælling om konsekvenserne af politikken for eleverne, lærerne eller forældrene. Det er de oplysninger, som jeg som politiker ikke selv har et billede af, fordi jeg ikke selv f.eks. har et barn i problemer.

Netop nu har vi en sag i høring i skoleudvalget om ændring af måden, man får tildelt en specialklasseplads på. Mange af de høringsberrettigede er forældre til børn med udfordringer af den ene eller anden art, og for mig gør det enormt stort indtryk.

Faktisk så gør historierne og de personlige fortællinger så stort indtryk, at det påvirker min holdning og i sidste ende nok også min beslutning i sagen.

Hvis ikke vi politikere får høringssvar, er der nuancer i debatten, vi ikke får med, når vi skal tage vigtige beslutninger med store konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at man altid bruger sin høringsret, hvis man får mulighed for det! Husk det, hvis du bliver høringsberettiget.

Fakta om høringer:
Mange indgribende politiske forslag  sendes i høring, fordi det står i loven, at vi skal. I høringsperioden har alle de berørte parter mulighed for at give deres mening til kende på skrift, og vi politikere får alle høringssvarene at se inden, vi tager stilling til det endelige forslag.

 

 

Kommentarer


Lisbeth Lauritsen
Lisbeth Lauritsen

Her på bloggen skriver jeg om de ting, der er vigtige for mig som byrådsmedlem i Aalborg. Jeg prøver at tilføre byrådsarbejdet personlighed – og håber på genvalg, når der er kommunalvalg den 21. november 2017.