Mærkesager

Mærkesager

Som politiker, mener jeg noget om 1.000 ting, men selvfølgelig er der noget jeg brænder mere for end andet. Det er særligt indenfor to områder, jeg har valgt at lægge mit politiske fokus; et grønnere Aalborg, Danmarks bedste cykelby og folkeskolen.

 

Pas på vores folkeskole

De seneste år har folkeskolen været under pres. Jeg vil kæmpe for at sikre den anderledes undervisning, så flere elever bliver tilgodeset. Jeg vil have genindført morgenmadstilbud på kommunens skoler og jeg vil kæmpe for permanente to-lærerordninger, så børnene får de bedste muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og få det liv, de drømmer om. For mig betyder høj kvalitet i folkeskolen læring, trivsel og dannelse. Vi skal give lærerne arbejdsro og sikre god forberedelsestid, beholde vores pædagoger i klasserne.

 

Danmarks bedste cykelby

Mange steder i Aalborg er det meget utrygt at cykle – det er ikke i orden! Det skal både være sikkert og trygt at cykle i Aalborg, og så skal vi arbejde på, at fremkommeligheden for cyklister bliver bedre, så vi kommer hurtigere frem til vores mål. For at afhjælpe en del af trængslen i byen skal det være attraktivt at tage cyklen. Det bliver det ved, at vi laver flere og bedre cykelstier og -ruter, eksempelvis tillader højresving for rødt, hvor det giver mening og lave langt mere og bedre cykelparkering flere steder i byen – gerne overdækket!

 

Et grønnere Aalborg

For det tredje skal vi satse på et grønnere Aalborg. Ingen skal nedlægge vores grønne området i byen. Vores grønne åndehuller skal bevares, og derudover skal der oprettes flere byhaver ligesom i Karolinelund. Hver gang Aalborg Kommune planter nye træer og buske eller andre planter, skal det være spiselige planter f.eks. æbletræer eller bærbuske, så alle byens borgere kan deles om frugterne eller krydderurterne. Desuden skal vi satse mere på bæredygtighed og i den forbindelse skal vi udskifte nogle af kommunens biler med elcykler og godt regntøj, som nogle af medarbejderne kan låne i stedet for at tage den forurenende løsning.

 

Se i øvrigt på min blog for at få endnu mere indblik i mine holdninger og meninger. Du kan læse bloggen her!