Drop nationale test

I skoleudvalget i Aalborg Kommune, hvor jeg er næstformand, har vi besluttet at søge om fritagelse for nationale test i år. Det er jeg virkelig glad for. Det er et vigtigt signal at sende til undervisningsministeriet. Vi mener ikke, at vi kan være bekendt at teste eleverne i et år, hvor afgangseksaminer er aflyst og corona-situationen har skabt et helt ekstraordinær skoleår.

Her er er vores primære argumenter:

  • Ovenpå nedlukningen skal der være fokus på elevernes trivsel
  • Eleverne er blevet undervist efter nødbekendtgørelsen, som understreger den ekstraordinære situation, vi står i.
  • Lærerne kan fint med deres faglighed danne sig et overblik over elevernes faglige standpunkt og sætte ind med de rette midler.
  • Forberedelserne af de nationale test optager lærernes tid, der kunne være brugt på at forbedre elevernes læring og trivsel.
  • Mange elever har ikke brug for et ekstra pres fra de nationale test i en i forvejen svær tid med hjemmeundervisning og restriktioner.

Om undervisningsministeriet tager godt imod henvendelsen er tvivlsomt, men nu har vi i hvert fald gjort vores til at forhindre afholdelsen af nationale test i dette skoleår. Forslaget i skoleudvalget var foranlediget af Enhedslisten, men det kunne i virkeligheden ligeså godt have været Socialdemokratiet, der havde stillet et forslag med den ordlyd. Men tak til Enhedslisten for at være hurtig på aftrækkeren.

At sende sådan en ansøgning giver flere ubesvarede spørgsmål. Hvordan kan vi som parti gå imod vores egen regering i en dagsorden, som undervisningsministeren har meldt så klart ud på? Og hvordan stiller Socialdemokratiet sig til nationale test i det hele taget i folkeskolen. Jeg synes ikke svaret er så let, og det kræver nok et langt skriv i sig selv at svare på de to spørgsmål.

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet