Ingen børn skal for tidligt i skole

Regeringens støttepartier på Christiansborg mener, at vi skal lade børn blive et ekstra år i børnehaven, hvis de har behov for det, set i lyset af det sidste år med corona.

Corona eller ej - jeg mener, at der ALTID skal være plads til, at børn kan blive et år ekstra i børnehaven, hvis de har behov for det.

Nogle steder i landet er kommunerne så hårdt pressede, at de til hver en tid sender børnene i skole i det år, de fylder seks år. Sådan er det ikke i Aalborg Kommune - og sådan skal det heller ikke være. Jeg mener ikke, vi har råd til at sende børn for tidligt i skole for det kan have store konsekvenser for børnene og for de familier, der hver dag får et frustreret barn hjem fra skole, der ikke var klar til den store omvæltning, det er at starte i skole. Og det er hjerteskærende, når et barn er nødt til enten at komme tilbage i børnehaven eller at gå 0. eller 1. klasse om. Hvis der er børn, der bliver udsat for det, så har vi fejlet.

Støttepartiernes forslag går på, at forældrene skal have en ret til at holde deres børn et år ekstra i børnehaven, og jeg forstår sådan set godt intentionen i forslaget, men jeg vil nu også mene, at vi skal lytte til de professionelle voksne, der er om børnene hver dag i børnehaverne. For mig at se skal beslutningen hverken træffes af forældrene, pædagogerne eller økonomiske betingelser i kommunerne, men træffes i et samspil mellem de to førstnævnte. Min klare opfattelse er, at langt størstedelen af forældrene vil lytte til pædagogerne og spørge dem til råds, hvis de er i tvivl om, hvorvidt deres barn er skoleklar. Alle voksne omkring børnene vil dem det bedste. Og i langt de fleste tilfælde kommer man til enighed om skolestart eller skoleudsættelse. Jeg har selv spurgt pædagogerne i vores børnehave til råds omkring vores to efterårsdrenge, hvor den ene nu går i 2. klasse, og den anden er på vej i skole i sommer. Som forældre er det utrolig svært at vurdere, om ens eget barn er klar til at gå i skole og derfor er det også virkelig dejligt, at vi har vores dygtige pædagoger at spørge til råds.

Jeg vil tro - det er mit bedste bud - at en forældreret til at beholde sit barn i børnehaven vil være overflødigt i vores kommune. Men for børn i kommuner, der ikke har prioriteret børneområdet i flere år, er det måske en nødvendighed med en forældreret til skoleudsættelse.

Hvis du bor i Aalborg Kommune, og har en anden opfattelse af, om det er barnets behov, der tages hensyn til ved skolestart, så hører jeg meget gerne fra dig.

Lisbeth Laurtisen - Med Aalborg i hjertet