Mine tre
udvalgte mærkesager

Jeg mener noget om nærmest alting - det kan jeg slet ikke lade være med. Men hvis jeg skal vælge tre ting ud, må det være; Vores børn, Danmarks bedste cykelby, og vores by med grønne byrum og blandede, billige boliger.

Vores børn

Vores børn er vores fremtid og derfor skal de have de bedste vilkår, vi kan tilbyde. Vores institutioner og skoler kan være med til at bryde den sociale arv, og for mig er det vigtigt at få alle børn med. Jeg vil bl.a. arbejde for:

Lektiehjælp til forældre - vi skal give forældrene værktøjer til at kunne hjælpe deres børn med lektierne derhjemme, så de kan hjælpe deres børn godt på vej.

Skolemad - vi har brug for et ordentligt tilbud om skolemad på alle kommunens skoler. Det skal være sundt og til at betale. Jeg vil arbejde for at indføre en tilskudsordning så udsatte familier også har råd til at købe mad på skolen.

Færre mål, mere velfærd - jeg tror vi skal stole mere på vores pædagoger og lærere og turde at sætte skolerne og daginstitutionerne mere fri fra læringsmål og registrering, så der bliver mere tid til børnene. 
Læs mere om vores børn

Danmarks bedste cykelby

Mange steder i Aalborg kommune er det meget utrygt at cykle – det er ikke i orden! Det skal både være sikkert og trygt at cykle i Aalborg, og så skal vi arbejde på, at fremkommeligheden for cyklister bliver bedre, så vi kommer hurtigere frem til vores mål. For at afhjælpe en del af trængslen i byen skal det være attraktivt at tage cyklen.

 Og så skal vi investere flere penge i fremtidens cyklister, nemlig børnene, og derfor skal vi fokusere mere på sikre skoleveje fremover.
Læs mere om Danmarks bedste cykelby

Vores by

I byen bor vi tæt på alt og der er fart på. Derfor har vi brug for flere - både små og store - grønne åndehuller, hvor der er tid til at trække vejret og man får en pause fra det pulserende byliv. 

Blandede billige boliger - I den gode by er der plads til alle. Hvis vi ikke passer på, bliver huslejerne i midtbyen alt for høje for mennesker med almindelige indkomster. Vi skal insistere på at bygge billige almene boliger, så vi sikrer at forskelligheder mødes.

Vores by skal være præget af vores mangfoldighed, og derfor skal der være legepladser, bænke og opholdssteder for udsatte borgere flere steder i byen.
Læs mere om vores by

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet