Danmarks 
bedste cykelby

Det er sundt og miljøvenligt på én og samme tid, og så giver det en enorm fleksibilitet og frihed at tage cyklen og suse forbi bilkøen på Vesterbro. Men vi er slet ikke i mål med at skabe Danmarks bedste cykelby.

Cyklisme har været en vigtig sag for mig i mange, mange år efterhånden. At tage cyklen er sundt, fleksibelt, billigt og... ja, der er rigtig mange gode grunde til at tage cyklen. I et vist omfang kan cyklisme også være med til at afhjælpe en del af trængslen i byen og forbedre luftkvaliteten. Hvis flere tager cyklen, er der færre, der sidder i bilkø på Vesterbro og over Limfjordsbroen hver eneste eftermiddag.

Cykellivet skal være lettere, så flere vælger cyklen aktivt til, og hvis vi for alvor vil have flere op på cyklen skal vi starte med vores børn


Børn på cykel

Hvis vi vil have flere cyklister, skal vi starte med børnene. Men der er ikke mange i Aalborg og Nørresundby, der tør at sende deres små børn afsted på cykel. Der er alt for mange farlige steder i trafikken på vej til vores skoler. Jeg vil arbejde for, at vi får etableret sikre skoleveje hen til skolerne med cykelstier og bedre afmærkning. Vi bør opfordre alle forældre, der har mulighed for det, til at cykle eller gå sammen med deres små børn i skole og børnehave.

 

Sikkerhed og tryghed

Mange steder i Aalborg er det utrygt at cykle – det er ikke i orden! Det skal både være sikkert og trygt at cykle i Aalborg, og det kan gøres let med blå cykelfelter, egne cykel-trafiklys osv. Men vi skal også investere mere i at etablere cykelstier.

Vi skal droppe koncepter som “shared space”, som f.eks. på Boulevarden, hvor bilerne efter sigende skulle sætte farten ned, fordi de bliver blandet med de bløde trafikanter. Cyklister skal ikke bruges som fartdæmpende foranstaltning – vores sikkerhed og tryghed skal tages seriøst!

I virkeligheden kan man med fordel indrette byen for de mindste cyklister - så bliver det nemlig også sikkert og trygt for os voksne. 

Højresving for rødt og cykelveje

For at gøre det attraktivt at tage cyklen, skal vi også gøre det hurtigere at komme frem til vores mål, og selvom vi ikke kan love medvind på cykelstierne eller love at flade Sohngårdsholmsbakken eller Skansebakken ud, så kan vi alligevel gøre noget.

Flere steder i byen er vi allerede begyndt at undtage cyklister for at holde for rødt, når de skal svinge til højre og hvem gør alligevel ikke det i ny og næ?! Vi skal have langt flere "cykler undtaget"-skilte i byen, og derudover skal vi lave flere opdelinger af cykelstien ved krydsene med svingbaner.

Til sidst mener jeg, at vi skal indrette flere af vores centrale veje i byerne som dedikerede cykelveje, hvor cyklisterne har førsteret, og bilerne skal holde tilbage. Ved at udfordre "trafikhierarkiet", sætter vi sikkerhed for de bløde trafikanter højst.

 

El- og ladcykler

Kender I det der med at blive overhalet af en ældre herre på cykel, hvor man tænker “det var ligegodt pokkers…?!”, hvorefter det viser sig, at han ikke udelukkende bruger pedalkraft, men også el? Der kommer flere og flere elcykler på stierne, og vi skal tænke langt mere i gode pendlerstier fra oplandsbyerne som f.eks. Frejlev, Klarup, Vadum osv.
Jeg tror, der er et stort potentiale for at få flere op på elcyklen på de lidt længere distancer.

Der er flere og flere børnefamilier, der anskaffer sig en ladcykel - jeg er selv ejer af én. Alle cyklister kender frustrationen over at være "fanget" bag en ladcykel uden at kunne overhale. Aalborg Kommune skal gå forrest, som den by i provinsen, der laver så brede cykelstier, at der er plads til, at ladcyklerne kan overhales på cykelstierne.

Cykelparkering

Det ser ikke kønt ud på Nytorv, når bunken af cykler hober sig op rundt omkring cykelstativerne, hvor der kun er plads til en tredjedel af alle de cykler, der egentlig er parkeret – det skal vi gøre noget ved.

Jeg ser gerne, at vi laver mere overdækket cykelparkering centralt i byen, så det på den måde også bliver mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre cykellivet lettere.

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet