Vores børn
vores fremtid

Børn er børn og de fortjener de samme muligheder uanset hvor og af hvem, de er født. 

I min optik skal vi gøre alt, hvad vi kan for at udligne den sociale ulighed. Det kan ikke være rigtigt, at vores fødested skal være afgørende for vores muligheder og fremtidsdrømme. Sådan ser det desværre ud i dag for rigtig mange børn. 

I daginstitutionerne og skolen mødes vi alle sammen, både børn fra velstillede hjem og børn fra hjem, hvor hver en krone vendes. Vi skal sørge for at vores børn får de samme muligheder uanset, hvor de vokser op.

Lektiehjælp for forældre

Hvis man som forælder har haft en hård skoletid med dårlige oplevelser, kan det være svært at hjælpe sine børn med lektierne selvom man selvfølgelig vil dem det bedste. Jeg mener, at vi skal hjælpe forældrene på vej til at blive gode lektiehjælpere i hjemmene, så børnene også kan blive endnu dygtigere. På den lokale skole skal det være muligt at få et kursus i, hvordan man bedst muligt hjælper sit barn på vej - også selvom man ikke selv er den stærkeste til bogstaver og tal. 

 

Morgenmadstilbud på skolerne

I dag er der mange skoler, der ikke har et ordentligt madtilbud til børnene. Skoleboderne kan ikke køre rundt økonomisk, og hvis priserne sættes op, falder salget. Derfor må vi understøtte skolerne, så alle skolerne har et godt tilbud til børnene. Derudover mener jeg, at vi skal give økonomisk tilskud til skolemad for de børn, hvis forældre også har ret til friplads i DUS og daginstitutioner. 

En god start på dagen er guld værd, og desværre er det ikke alle vores børn, der får den bedste start på hver eneste morgen. Derfor bør vi tilbyde alle børn lidt morgenmad inden de starter i skole, så alle har de samme muligheder for at lære nyt og være sammen med kammeraterne.

 

Færre mål og mindre styring

Gennem de sidste 10 år er børneområdet blevet mere og mere topstyret. Jeg mener det er på tide at give slip og stole på pædagoger og læreres faglighed. Både skolerne og institutionerne når knap nok at blive færdige med det ene projekt før det næste dukker op - ofte fra en national dagsorden om mere kvalitet. Min holdning er, at det er pædagogerne og lærerne, der skaber kvalitet i børnenes hverdag. Vi skal give de professionelle plads og tid til at lave deres læreplaner og aktiviteter med børnene og på den måde frigive mere tid, som de kan bruge sammen med børnene. 

Det kræver politisk mod at give slip, men jeg er overbevist om, at politikere og forvaltning skal gå fra at styre til at understøtte både skoler og daginstitutioner. 
 

Pasningsgaranti

Aalborg Kommune opfylder pasningsgarantien i kommunen, men vi sakker langt bagud, hvad angår vuggestuepladser. Vi har ganske vist helt nye institutioner, der bliver bygget i de kommende år, men når de står færdige vil udbuddet af vuggestuepladser stadig ikke stå mål med efterspørgslen. Vi skal være langt bedre til at bygge institutioner i de områder, vi byudvikler, så vi følger med udviklingen. 

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet