Sæt børn og pædagoger fri

Vores indskolingsbørn bliver mødt med høje forventninger til læring og adfærd fra 8.00-13.30 på hver eneste skoledag året rundt, og med det kommer de styrende læringsmål i skolen, der efterhånden har taget metodefriheden fra den enkelte lærer. Og når vores børn så har fri fra skole mødes de med endnu en omgang læringsmål. Læringsmål som i øvrigt er plukket lige ud fra dagtilbudsloven, som gælder fra børnene starter i daginstitution, når de er omkring et år. Lige før julefreden sænkede sig - og julenedlukningen trådte i kraft - blev skoleudvalget orienteret om status på Fælles Mål for DUS. Jeg var selv med til at lave Fælles Mål for DUS i Aalborg Kommune i min første byrådsperiode, men jeg synes, at det er tid til at genoverveje, hvad vi udsætter vores børn og vores personale for. Jeg mener, der er to rigtig gode grunde til at slappe lidt af med læringsmålene i børnenes fritid i DUS’en. 

For det første synes jeg vi skal stole på pædagogernes faglighed. Hvis pædagogerne ikke skal indtænke læringsmål i deres aktivitetsplanlægning i DUS’en, er jeg helt sikker på, at vi får pædagoger, der føler, at de får en del af deres professionelle frihed tilbage og i sidste ende giver det bedre og mere gennemtænkte aktiviteter til gavn for børnene. Pædagoger behøver ikke et sæt af læringsmål for at lave fornuftige aktiviteter med børnene, og min overbevisning er, at aktiviteterne ikke bliver ringere af at skrotte den centrale styring. 

Corona har lært os, at børnene trives langt bedre, når tempoet ikke er så højt.

For det andet: børnene. Corona har lært os, at børnene trives langt bedre, når tempoet ikke er så højt. I DUS’en har man skullet lave anderledes aktiviteter i mindre grupper og læringsmålene har været sat over styr i en periode. Det betyder bestemt ikke, at der ikke har fundet spændende, sjove og lærerige aktiviteter sted i kommunens DUS’er, men forpligtelsen til at skulle gennemføre planlagte aktiviteter, der lever op til Fælles Mål for DUS har været lagt på hylden. 

Ingen læring uden læringsmål? Jeg mener ikke, at vi formelt og centralt fra, skal stille krav om læring i børnenes fritid i DUS’en. Jeg stoler helt og holdent på pædagogernes faglighed og på deres evne til at afvikle spændende og sjove - og endda lærerige - aktiviteter for vores børn. 

Læring er vigtigt for vores børn, men vi har allesammen brug for en pause fra centralt styrede forventninger og mål og derfor skal vi genoverveje om vi skal styre vores børns fritid med politiske mål eller vi skal lade børn være børn og pædagoger være pædagoger - det er det, de er bedst til. 

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet