Ud med radiatorlærere - ind med co-teaching

Ud med radiator-lærere og ind med co-teaching. Det lyder kækt og fancy, men det er det egentlig ikke. Det handler om, at vi ikke blot skal sætte en ekstra lærer på lektionerne i folkeskolen, men vi skal sørge for, at de kan forberede, gennemføre og evaluere undervsiningen sammen. Det er dét co-teaching kort fortalt får ud på. Noget forskning tyder på, at det at sætte en ekstra lærer i klassen gør ikke noget ekstra for elevernes læring og trivsel. Den ekstra lærer kommer oftest til at holde styr på uromagerne eller stå ved radiatoren. Men med to lærere, der forbereder sig sammen og har tid til at drøfte alle elevers potentiale, kan vi rykke eleverne både hvad angår deres trivsel og læring.

Derfor har vi afsat 27 mio. årligt i skolen til co-teaching. Det vil være et lille tiltrængt løft til folkeskolen, og sammen med puljen fra Christiansborg, "Flere lærere i folkeskolen" har vi faktisk 56 mio. kr. vi kan bruge på vores alle sammens folkeskole. Det er mange penge, men det er også tiltrængt.

Vores folkeskole er noget der ligger mit hjerte meget nært. Det er her vi for mange elevers vedkommende, bryder den sociale arv og det er her en stor del af vores samfundskultur går i arv.

Lisbeth Laurtisen - Med Aalborg i hjertet