Vi skal være på børnenes side

Tirsdag d. 2. februar 2021 havde jeg dette indlæg i Nordjyske.
Du kan læse det her:

Der dukker desværre stadig jævnligt sager op i medierne om børn, der er blevet svigtet af systemet. Historier om i forvejen sårbare børn, der eksempelvis er havnet i en plejefamilie eller på en institution, hvor eksempelvis overgrebene er fortsat eller historier om børn, der ikke er blevet fjernet fra hjemmet i tide. Det er naturligvis helt uacceptabelt og som ansvarlige politikere bør vi altid være på børnenes side i disse sager. Heldigvis er der sjældent den slags sager om massiv svigt fra systemet fra Aalborg Kommune, men vi kan ikke sige os helt fri for det. Vi modtager desværre hvert år mange underretninger fra både skole og dagtilbud om børn, der mistrives og vi har en klar strategi om at sætte handlinger i gang før det er for sent. I vores tidlige indsats er vi f.eks. Opmærksomme på om de údsatte børn kommer i dagtilbud og vi insisterer på, at skolebørn skal møde op i skole. De seneste år har vi arbejdet rigtig meget med det ulovlige fravær i skoleudvalget, men der er stadig lang vej til målet om at mindske det ulovlige fravær blandt kommunens elever. Ulovligt fravær i skolen er et tydeligt signal om, at der er noget i børnenes liv, der ikke fungerer og vi svigter børnene, hvis vi ikke tør gå tæt på familierne og forlange, at børnene skal i skole. At stille krav til forældrene er at hjælpe børnene på rette vej i livet. Vi vil altid være på børnenes side.

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet