Vores børn skal passes i nærområdet

Det tager tid at bygge nye institutioner og befolkningen i Aalborg vokser hurtigere end vi kan nå at følge med. Det tager tid at bygge, og derfor vedtog i også i budgettet for 2022, at opstille moderne pavillioner indtil de nye institutioner står klar. Det bruger vi fakrisk ret mange penge på, men de er givet virkelig godt ud.

Tænk hvis du skulle køre 10 kilometer i den forkerte retning for at aflevere dit barn i børnehave eller vuggestuen inden du skulle på arbejde? Det kan vi ikke være bekendt, og derfor er det helt på sin plads, at vi opstilelr pavillioner, der hvor børnene og børnefamilierne er, så alle børn kan blive passet i nærområdet.

Det handler om at prioritere børnefamiliernes tid. Og derudover er det naturligvis trygt for børnene, at de kan tage nogle kammerater med fra børnehaven, når de skal starter i skole - det kan de ikke, hvis de bliver passet i en helt anden by, der har sin egen skole.

Selvom det er mange penge for en midlertidig løsning, så er jeg rigtig glad for, at byrådet kunne blive enige om det.

Lisbeth Lauritsen - Med Aalborg i hjertet